Logo Projektu

O projekcie

"Szansa na lepsze jutro!" 

Projekt współfinansowany ze środków EFS+ , w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Logo projektu

Zdjęcie aktualności
Dla kogo

Projekt skierowany jest do 100 (60K/40M) osób w wieku 15-89 lat:

  • zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
  • zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych,
  • ubogich pracujących i osób odchodzących z rolnictwa.
  • zamieszkujących, uczących się lub pracujących (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. podkarpackiego

    

Dana osoba nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+. 

Rekrutacja

Do udziału w rekrutacji zapraszamy 100 osób (60K/40M) w wieku 15-89 lat:

  • zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
  • zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych,
  • ubogich pracujących,
  • odchodzących z rolnictwa,
  • zamieszkujących, uczących się lub pracujących (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. podkarpackiego.

      

Dodatkowo preferowanymi grupami podczas rekrutacji będą osoby pracujące, które zamieszkują:
●obszar miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj.: Przemyśla, Sanoka, Jasła, Jarosławia, Mielca, Krosna, Dębicy, Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Przeworska,
●na obszarze objętym Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto.

     

W zakładce "Do pobrania" znajdują się dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji.